Audicija za glumce/ice

Udruga Riječi/ Prave/ Predstave, u sklopu EU projekta
Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796  financiranog REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije objavljuje

Natječaj za dvije glumice i dva glumca u informativno-obrazovnoj predstavi

namijenjenoj učenicima/cama završnih razreda srednjih škola na navedenu temu.

Više na: http://thearto.hr/index.php/poetna