Konferencija u Rijeci

U suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u petak, 3. studenog 2017. u Rijeci organizira četvrtu konferenciju pod nazivom “Život u dvije smjene: pomirenje poslovnog i privatnog” u sklopu EU-projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“. Na okruglom stolu “Redistribucije obaveza u poslovnom i privatnom životu i preduvjeti za njihovo pomirenje”, uz pravobraniteljicu Višnju Ljubičić, sudjeluju i doc.dr.sc. Adrijana Martinović, s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Tamara Dragičević, rukovoditeljica Odsjeka za posredovanje i pripremu za zapošljavanje Regionalnog ureda HZZ-a Rijeka i Gordana Restović, predsjednica nacionalne udruge poslovnih žena KRUG.

Na seminaru će u okviru konferencije govoriti Melita Raukar, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Vita Dujmović, direktorica HGK Županijske komore Rijeka Doris Sošić, viša savjetnica Riječke razvojne agencije PORIN i predsjednica udruge Business and Professional Women Rijeka i Anita Pintar, nositeljica OPG-a Pintar.

Konferenciju će zaključiti radionica: Rodno osjetljive ekonomske politike i rodno budžetiranje koju vode dr. sc. Ana Marija Sikirić, Ekonomski fakultet u Rijeci i Anamarija Tkalčec, CESI.

PROGRAM KONFERENCIJE

11:00  Pozdravni govori

 • Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH
 • Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke
 • Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije

Moderatorica skupa: mag. cult. Greta Grakalić Rački, stručna suradnica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

11:15 Okrugli stol: Redistribucije obaveza u  poslovnom i privatnom životu i preduvjeti za njihovo pomirenje

 • Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, uvodno predstavljanje EU-projekta
 • dr.sc. Adrijana Martinović, Katedra za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ‘Ravnoteža između poslovnog i privatnog života: pravni aspekti’
 • Tamara Dragičević, rukovoditeljica Odsjeka za posredovanje i pripremu za zapošljavanje Regionalnog ureda HZZ-a Rijeka
 • Gordana Restović, predsjednica nacionalne udruge poslovnih žena KRUG

12:15  Pauza – kava i kolači

12:30 Seminar: Je li samozapošljavanje i poduzetništvo jedna od prilika za usklađivanje poslovnog i privatnog (prednosti/izazovi)?

 • Melita Raukar, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ
 • Vita Dujmović, direktorica HGK Županijske komore Rijeka
 • Doris Sošić, viša savjetnica Riječke razvojne agencije PORIN i predsjednica udruge Business and Professional Women Rijeka
 • Anita Pintar, nositeljica OPG-a Pintar

13:30 Radionica: Rodno osjetljive ekonomske politike i rodno budžetiranje

 • sc. Ana Marija Sikirić, Ekonomski fakultet u Rijeci
 • Anamarija Tkalčec, CESI

15:00  Zakuska s toplo-hladnim jelima