O INSTITUCIJI

Nositeljica projekta:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je neovisno i samostalno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljici se građani/ke mogu obratiti ako smatraju da su doživjeli diskriminaciju temeljem spola i bračnog ili obiteljskog statusa te spolne orijentacije. Pravobraniteljica prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. O svom radu svake godine izvještava Hrvatski sabor.

Više informacija možete pronaći na web stranici: www.prs.hr.