O PROJEKTU

„Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nositeljica je novog projekta financiranog REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena.

Partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Riječi/Prave/Predstave i MAMFORCE (Spona komunikacije), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Trajanje projekta je dvije godine, a projekt je započeo 1. siječnja 2016. godine.

Ciljevi projekta su:

Uklanjanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga i „muških“ i „ženskih“ profesija
Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života za žene i muškarce
Uklanjanje nejednakosti unutar obitelji
Edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema majkama
Promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta

Pravobraniteljica je odabrala suradnju s dvije prominentne umjetničke organizacije koje će za potrebe projekta razviti dramaturški sadržaj koji se bavi problemom rodnih stereotipa. Oni su posebno istaknuti u privatnom životu gdje se naglašava razlika, a potom i nejednakost u ulozi muškaraca i žena u obiteljskom životu.

Stoga, u specijalnom su fokusu srednje škole, preciznije, učenici/ce završnih razreda srednje škole koji se ili pripremaju na ulazak na tržište rada ili nastavljaju sa svojom profesionalnom edukacijom.

Interaktivne predstave zamišljene su kako bi motivirale učenike/ce da preispitaju vlastitu percepciju podjele kućanskog rada između muškaraca i žena i da usvoje normu da su oba spola jednako odgovorna za kućanski rad.

Uz pomoć MAMFORCE-a, razvijat će se metodologija koja će mjeriti poslovne uvjete i rodnu ravnopravnost u javnim institucijama, državnim tijelima i javnim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Oni najbolji bit će nagrađeni poznatim MAMFORCE i DADFORCE certifikatom u javnim institucijama, državnim tijelima, javnim poduzećima te malim i srednjim poduzećima.

Specifičnost ovog projekta su inovativni načini rada s učeničkom populacijom pri čemu koristimo kazališnu umjetnost kao alat, što nas zasigurno izdvaja od drugih projekata.

Vrijednost projekta je 437.172,29 EUR, s tim da Europska unija sudjeluje s 350.000 EUR.