Utjecaj rodne podjele obiteljskih obveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena, doc. dr. sc. Ksenija Klasnić

“Iako rezultati ovog istraživanja govore u prilog postojanju određenih generacijskih pomaka u smjeru rodne ravnopravnosti u obavljanju obiteljskih poslova, oni su relativno skromni i ograničeni na pojedine obiteljske poslove i aktivnosti,  većinom vezane za brigu o djeci. No žene su i dalje glavne nositeljice većine takvih aktivnosti, što znači da je rodna ravnopravnost u obavljanju obiteljskih poslova i
dalje neostvaren cilj kojemu društvo treba težiti.”; zaključak, str. 57.