Sudjelovanje Pravobraniteljice na Equinet-ovom seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za sudjelovanje na seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“ u organizaciji Equineta čiji je cilj bio ukazati na razloge koji se nalaze u pozadini slabijeg i otežanog poslovnog napredovanja žena u usporedbi s njihovim muškim kolegama, kao i povesti raspravu o mogućim sredstvima za postizanje jednakih mogućnosti žena na tržištu rada i probijanje staklenog stropa te podijeliti primjere dobre prakse i iskustva tijela za ravnopravnost.Seminar se održavao u glavnom estonijskom gradu Talinu.

Savjetnica Pravobraniteljice Martina Strunjak izlagala je u sklopu seminara na temu „Ravnopravnost spolova u javnom sektoru“ oslanjajući se na podatke prikupljene od strane Pravobraniteljice u okviru analize „Žene i muškarci na upravljačkim pozicijama u sustavu državne uprave“ provedene tijekom 2015. godine, ali i na rezultate istraživanja provedenog kao dio EU Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja“ o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima na hrvatskom tržištu, a kako bi ukazala na prednosti u sustavu državne uprave kao dijelu javnog sektora vezano za zapošljavanje i poslovno napredovanje žena, ali i da bi istaknula i dalje prisutan problem vertikalne i horizontalne segregacije po spolu.