Sudjelovanje na Konferenciji „Active.All=Benefit.All“ u Sloveniji

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za sudjelovanje na Konferenciji „Active.All=Benefit.All“ koju je u Brdu pri Kranju organiziralo Ministarstvo rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije povodom zatvaranja EU-projekta Active.All, financiranog od strane Europske unije u okviru REC (Rights, Equality and Citizenship) Programa.

Kao krajnji cilj Konferencije postavljeno je uklanjanje spolnih stereotipa u području jednakog sudjelovanja muškaraca i žena u obavljanju kućanskih obveza te usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života s naglaskom na aktivno očinstvo. Konferencija je uključila razmijenu dobrih praksi i prikaz različitih mjera za usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života kako iz Slovenije tako i iz drugih zemalja Europske unije.

Savjetnica pravobraniteljice Martina Strunjak bila je jedna od izlagača/ica na Konferenciji te je predstavila EU-projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, čija je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koji se provodi od 1. siječnja 2016. godine.

Savjetnica Strunjak tom je prilikom naglasila specifičnosti ovog projekta u odnosu na ostale iz istog programa te je ukazala na već zapažene pozitivne rezultate.

Sudjelovanje Pravobraniteljice na Equinet-ovom seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za sudjelovanje na seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“ u organizaciji Equineta čiji je cilj bio ukazati na razloge koji se nalaze u pozadini slabijeg i otežanog poslovnog napredovanja žena u usporedbi s njihovim muškim kolegama, kao i povesti raspravu o mogućim sredstvima za postizanje jednakih mogućnosti žena na tržištu rada i probijanje staklenog stropa te podijeliti primjere dobre prakse i iskustva tijela za ravnopravnost.Seminar se održavao u glavnom estonijskom gradu Talinu.

Savjetnica Pravobraniteljice Martina Strunjak izlagala je u sklopu seminara na temu „Ravnopravnost spolova u javnom sektoru“ oslanjajući se na podatke prikupljene od strane Pravobraniteljice u okviru analize „Žene i muškarci na upravljačkim pozicijama u sustavu državne uprave“ provedene tijekom 2015. godine, ali i na rezultate istraživanja provedenog kao dio EU Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja“ o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima na hrvatskom tržištu, a kako bi ukazala na prednosti u sustavu državne uprave kao dijelu javnog sektora vezano za zapošljavanje i poslovno napredovanje žena, ali i da bi istaknula i dalje prisutan problem vertikalne i horizontalne segregacije po spolu.