Predstava “Ravnopravnost – žena i muškarac” izvedena u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić prisustvovala je danas u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci izvedbi predstave „RAVNOPRAVNOST – žena i muškarac“ udruge Riječi/Prave/Predstave koja je osmišljena u sklopu EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ čija je nositeljica institucija Pravobraniteljice.

Predstava propituje što je ravnopravnost spolova, kako postići ravnotežu između poslovnog i privatnog, što je seksizam, koje su tradicionalne uloge muškaraca i žena što je spol, a što rod, živimo li u patrijarhalnom društvu, tko smo mi. Učenici/e koji/e su predstavu pozorno pratili, nakon predstave su sudjelovali/e u diskusiji s kazališnom ekipom. Autorica teksta je Selma Parisi, režiser Zijah A. Sokolović, dramaturginja Anita Čeko, a koreografkinja Tamara Curić.