Započela izrada brošure

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je radni sastanak s Ivanom Dobrotić, docenticom na Katedri za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koja će za potrebe EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje privatnog i poslovnog života“ izraditi brošuru koja će se baviti problemom nejednake tradicionalne raspodjele odgovornosti unutar obitelji s naglaskom na dobre prakse drugih europskih zemalja i njihovim obiteljskim politikama.

Zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec upoznao je gospođu Dobrotić s praksama i istraživanjima institucije Pravobraniteljice provedenih u sklopu prethodnog EU projekta „Uklanjanje staklenog labirinta“, ali i u sklopu izvješća o radu koje Hrvatskom saboru Pravobraniteljica podnosi svake godine.

Pravobraniteljica je nositeljica spomenutog projekta financiranog REC programom Europske komisije, a partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, udruga Riječi/Prave/Predstave i MAMFORCE (Spona komunikacije), dok projekt podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstvo poduzetništva i obrta. Provedba projekta započela je u siječnju 2016. godine i trajat će do siječnja 2018. godine.